İSTANBUL KRAFT TORBA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:78 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde mukim bulunan veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kraft Torba Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz .

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan teklif formu aracılığıyla yapılan başvuru, öneri veya şikayetler vasıtasıyla sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

1. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

2. Teklif ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

4. Sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Yozgat Kraft Torba San. Ve Tic. A.Ş. topluluk şirketimize ve hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:78 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@istanbulkraft.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ikt Kisisel Verilerin Korunmasi Politikasina burdan ulaşabilirsiniz.